Friday, October 22, 2010

RAJA SEGALA DOA
Bismillahirohmannirohiim
Laailaha ilalloh subhanal malikul Quddus
Laailaha ilalloh subhanal azizul jabbar
Laailaha ilalloh subhanal roufururohim
Laailaha ilalloh subhanal karimil hakim
Laailaha ilalloh subhanal Qowiyyil wafir
Laailaha ilalloh subhanal lathiful khobir
Laailaha ilalloh subhanal shomadil makbud
Laailaha ilalloh subhanal ro'ufur waduud
Laailaha ilalllah subhanal wakilil kafiir
Laailaha ilalloh subhanal robbikil hafidz
Laailaha ilalloh subhanal da-imil qoim
Laailaha ilalloh subhanal muhyil mumiit
Laailaha ilalloh subhanal hayyul qoyyum
Laailaha ilalloh subhanal malikil barri'
Laailaha ilalloh subhanal 'aliyyul 'azhiim
Laailaha ilalloh subhanal wahiidul ahad
Laailaha ilalloh subhanal mu'minil muhaimin
Laailaha ilalloh subhanal habiibis sa'id
Laailaha ilalloh subhanal halimil kariim
Laailaha ilalloh subhanal awwalil akhir
Laailaha ilalloh subhanal zhohiiril bathiin
laailaha ilalloh subhanal kabiril muta'al
Laailaha ilalloh subhanal Qodial hajat
Laailaha ilalloh subhanal robbil arsil azhiim
Laailaha ilalloh subhana rohmanirohim
Laailaha ilalloh subhanal robbil a'laa
Laailaha ilalloh subhanal burhanis sulton
Laailaha ilalloh subhanas sami'ul bashir
Laailaha ilalloh subhanal wahiidil qohaar
Laailaha ilalloh subhanal 'alimiil hakiim
Laailaha ilalloh subhanal satthoril ghoffar
Laailaha ilalloh subhanal rohmaaniddayyan
Laailaha ilalloh subhanal kabiiril akbar
Laailaha ilalloh subhanal 'alimil 'alam
Laailaha ilalloh subhanal syaffil kahfi
Laailaha ilalloh subhanal 'azhiimil baqqi
Laailaha ilalloh subhanaal samiidil ahad
Laailaha ilalloh subhana robbil 'ardli wassamawat
Laailaha ilalloh subhanal kholiqil mahluqoot
Laailaha ilalloh subhanal man kholaqol laila wan nahaar
Laailaha ilalloh subhanal halikir roziiki
Laailaha ilalloh subhanal fattahil 'aliim
Laailaha ilalloh subhanal 'aziizil ronii 
Laailaha ilalloh subhanal rofurus syakur
Laailaha ilalloh subhanal azhimil 'aliim
Laailaha ilalloh subhana dzil mulki wal malakuut
Laailaha ilalloh subhana dzil 'izzati wal ajmat
Laailaha ilalloh subhana dzil haibati wal qudrat
Laailaha ilalloh subhana dzil kibriani wal jabbaruut
Laailaha ilalloh subhana syatharil 'azhiim
Laailaha ilalloh subhanal 'aliimil rooib
Laailaha ilalloh subhanal hamiidil majiid
Laailaha ilalloh subhanal hakiimil qoodiim
Laailaha ilalloh subhanal qodiris sataar
Laailaha ilalloh subhanas sami'il 'aliim
Laailaha ilalloh subhanal roniil 'azhiim
Laailaha ilalloh subhanal 'alamis salaam
Laailaha ilalloh subhanal malikiin nashiir
Laailaha ilalloh subhanal roniir rohmaan
Laailaha ilalloh subhanal qoriibil hasanah
Laailaha ilalloh subhanal waliyyil hasanah
Laailaha ilalloh subhanas subris sattaar
Laailaha ilalloh subhanal kholiqin nuur
Laailaha ilalloh subhanal ronil mu'jiz
Laailaha ilalloh subhanal fadlis syakuur
Laailaha ilalloh subhanal roniyyil qodiim
Laailaha ilalloh subhana dzil jalaalil mubiin
Laailaha ilalloh subhanal kholisil mukhlis
Laailaha ilalloh subhanash shodikil wa'di
Laailaha ilalloh subhanal haqqil mubiin
Laailaha ilalloh subhanal dzil quwwatil matiin
Laailaha ilalloh subhanal qowilil 'aziiz
Laailaha ilalloh subhanal hayyil ladzii laa yamuut
Laailaha ilalloh subhanal 'alaamil rujub
Laailaha ilalloh subhanal sattaril ujuub
Laailaha ilalloh subhana dzil rufronil mustaan
Laailaha ilalloh subhana robbil 'alamiin
Laailaha ilalloh subhanar rohmanus sattar
Laailaha ilalloh subhanar rohiimir roffar
Laailaha ilalloh subhanal 'aziizil wahhab
Laailaha ilalloh subhanal qodiiril mu'tadiir
Laailaha ilalloh subhanal dzil rufronil haliim
Laailaha ilalloh subhanal malikil mulki
Laailaha ilalloh subhanal baari'il mushowwir
Laailaha ilalloh subhanal azizil jabbar
Laailaha ilalloh subhanal jabbaril mutakabbir
Laailaha ilalloh subhanal ammayasyifun
Laailaha ilalloh subhanal Quddusis subuuh
Laailaha ilalloh subhana robbil malaikati waruuh
Laailaha ilalloh subhana zil a'lai mannakma'i
Laailaha ilalloh subhanal malikil ma'sud
Laailaha ilalloh subhanal hananil manaan
Laailaha ilalloh adamu syaifullah
Laailaha ilalloh nuhun najiullah
Laailaha ilalloh ibrohim halilullah
Laailaha ilalloh muusa kali mullah
Laailaha ilalloh daud kholifatullah
Laailaha ilalloh isa ruhullah
warhamma bibarkati injiili isaa,wa zabuuri Daud,wa furqooni muhammadir rosulillahi sholallohu 'alaihi wasallam,birohmatika yaa arhamar rohimiin,walhamdulillahi robbil 'alamiin.

 dipetik daripada kitab yassin majbusurih
 
Doa ini mengandungi pelbagai khasiat, barang siapa yang mengamalnya akan terkabul segala hajat insyaallah

No comments:

Post a Comment